” AUA! 19/20 “ üniversite öğrencilerini, “Aklımızda Sağlık Var” konusu ile ilgili alanlarda projeler üretmeye davet eder. Bu bağlamda, özellikle Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Hukuk, Biyomedikal Mühendislik, Bilişim Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Pazarlama alanlarında ekonomik, finansal, yaratıcı ve teknolojik nitelikteki yaklaşımlar düşünülebilir.

Yarışma teması altında geliştirilebilecek projeler için bazı öneriler:

• Sosyal ayrımcılığa karşı mücadele

• Günümüz koşullarının akıl sağlığına etkileri

• Uyku ve akıl sağlığı

• Zihinsel bozuklukların toplum üzerindeki etkisi

• Hastalığın hastalar, aile, arkadaşlar, komşular ve meslektaşları tarafından kabulü

• Uyarı işaretleri: çocukluk ve ergenlik belirtileri

• Sosyal medya ve hastalık

• Tedaviye destek olacak projeler (sanat, dans, evcil hayvanlar, eşitlik vb.)

• Disiplinler arası değerlerle ruh sağlığı hizmetlerinin oluşturulması

• Zihinsel hastalıkların ortaya çıkmasında kalıtımın ve çevrenin rolü üzerine çalışmalar

• Akut tedavi sürecinden sonra bakıcıların ve ailelerin rolü ve bu rollere ilişkin destek sistemlerinin oluşturulması

• Ciddi zihinsel hastalıklarla yaşamak: akıl hastalığı olan kişilerin topluma yeniden kazandırılması ve toparlanması

• Ruh sağlığı bakımının genel sağlık sistemine entegrasyonunun teşvik edilmesi (birinci basamak, genel hastaneler ve sürekli bakım)

• Akıl sağlığı sorunları olan kişilerin İnsan Haklarının korunması ve korunması
• Akıl sağlığını korumak için programların oluşturulması

• Mevcut STK'lara yönelik projeler

• Yaşam kalitesini artırmak için yeni teknolojilerin katkısı