Bu aydınlatma metni, Angelini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Angelini İlaç”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatının gereği olarak hazırlanmıştır.

Angelini İlaç bünyesinde gerçekleştirilecek yarışma kapsamında yarışmacılarla koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, yarışmacıların tanınması ve buna bağlı olarak kategorize edilebilmeleri ve yarışma kuralları uyarınca aranan kriterleri sağladıklarının tespiti amacıyla ve bunlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz işlenecektir.

Dijital ortamlar vasıtasıyla temin edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 maddesinin sırasıyla (c) ve (f) hükümlerinde yer aldığı üzere (i) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve (ii) ilgili kişinin (siz veri sahiplerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, uyuşmazlıkların çözümü veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince taleple sınırlı olmak kaydıyla adli ve idari makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı Angelini İlaç’a başvurarak yerine getirebilirsiniz. Angelini İlaç bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin hakkında detaylı bilgi edinmek için info@angelini.com.tr adresinden taleplerinizi iletebilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.