1. Değişim Programı ile gelen yabancı öğrencilerin katılması mümkün mü?

Evet. Katılımcı Değişim Programı ile Türkiye’deki üniversitelerinden birinde lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olduğunu belgeleyerek katılabilir.

2. Farklı üniversitelerden veya farklı bölümlerden öğrenciler için grup oluşturulması mümkün mü?

Evet. Farklı bölümlerden katılımcıların oluşturduğu grupların katılımları sadece kabul edilmekle kalmayıp, daha geniş bakış açısı ve eksiksiz bir yapı oluşturacağı düşünülerek tarafımızdan da desteklenmektedir

3. Bir önceki akademik yılda mezun olan öğrencilerin katılımı mümkün mü?

Hayır. Katılımcılar yarışma dönemine denk gelen akademik yıl içerisinde lisans ve/veya yüksek lisans programlarından birine kayıtlı olması gerekmektedir

4. İki farklı gruba katılmak mümkün mü?

Hayır. Katılımcılar sadece bir proje grup ile katılım sağlayabilirler.

5. Yönetmelikte açıkça belirtilmeyen diğer bölümlerden öğrenciler katılabilir mi?

Evet, katılımınız projenin üretiminde önemli olduğu sürece katılabilirsiniz.
6. Ders için üretilen projeyi sunmak mümkün mü?

Evet, proje yarışma kapsamında olduğu sürece mümkün.

7. Grup başına katılımcı sayısı kaç kişiden oluşmaktadır?

Gruplar en az 2 kişiden, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.

8. Son başvuru tarihine kadar öğrenci kartlarının hazır olmaması durumunda ne yapılabilir?

Katılımcılar, üniversiteye kayıt olduklarını/üniversite öğrencisi olduklarını gösterebilecekleri başka bir belge de sunabilirler.

9. Başvuru yapılıp ön proje sunulduktan sonra projenin teması değişebilir mi?

Evet, projenin teması daha sonra değişebilir ancak proje temasında yapılacak değişikliğin ilgili proje yetkililerine mail yolu ile bildirilmesi gerekmektedir.

10. Son başvuru ve proje son teslim tarihi ne zaman?

Yarışma internet sitesinde başvuru ve proje teslimleri için son tarihler bulunmaktadır.

ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA


1. Proje grubunun tüm üyeleri ödül töreninde olmalı mı?

Final etabında olan ve ödül almaya hak kazanabilecek olan tüm finalist gruplardan, grubun en az 1 üyesi ile temsil edilecek şekilde ödül töreni için belirlenen yerde olması gerekmektedir.

2. Ödül töreninde sunulacak proje sunumunda, grubun tüm üyeleri yer almalı mı?

Ödül töreninde sunulacak projeler için grubun tüm üyelerinin olması gerekmemektedir. Grup üyelerinin belirleyeceği bir kişi tüm projeyi sunabilir.

3. Organizasyonun yaptığı hazırlıkların dışında ek olarak sunum için talepte bulunulabilir mi?

Hayır, organizasyonun yaptığı hazırlıklar dışında değişiklik yapılmayacaktır. Tüm gruplar aynı koşullara sahip olacaktır.

4. Ödül töreni için giyim şekli nasıl olmalıdır?

Belirlenen bir giyim şekli olmamakla birlikte formal/business casual giyim şekli tavsiye edilmektedir.