BAŞVURU ŞARTLARI – 1

Yükseköğretim öğrencileri için değişim programları kapsamındaki öğrenciler de dahil olmak üzere, 2019/2020 akademik yılında, Türkiye’de bir üniversitede verilen lisans ve yüksek lisans öğrencileri yarışmaya başvurabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI – 2

Yarışma projeleri, aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

 

a) Proje yaratıcılarından hiçbiri yarışmanın jüri üyelerinden biri olmamalıdır;
b) Her grup 2019/2020 eğitim-öğretim yılında sadece bir kez kayıt olabilir;
c) Her katılımcı yalnızca bir grup ile katılabilir;
d) Grubun üyeleri aynı eğitim kurumundan olabilir veya olmayabilir;
e) Her grupta en az iki, en fazla beş kişi olmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI – 3

Kazanan projeler, ödüllerden sadece bir kez yararlanabilir.